Gezondheidscalculator modal shift

Handige tool om impact van modal shift op gezondheid, klimaat en file te berekenen

Met deze tool becijfer je de gezondheidswinst van een modal shift naar actieve verplaatsing: hoe meer mensen hun auto laten staan en te voet of met de fiets gaan, hoe meer gezondheidswinst dit betekent voor de maatschappij.

De gezondheidsbalans van een modal shift is altijd positief: de gezondheidswinst door meer fysieke activiteit, minder luchtverontreiniging en geluidshinder door auto’s weegt op tegen het hogere risico op een ongeval of de hogere blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens de actieve verplaatsing.

Met deze tool kan je ook die gezondheidswinst omzetten in economische winst voor de maatschappij (in euro). De tool maakt het je ook mogelijk om naast de gezondheidswinst de economische winst van de modal shift te berekenen aan de hand van de CO2-uitstoot die je uitspaart en de files die je vermijdt.

Toepassingen Je kan deze tool inzetten in het kader van kosten-batenanalyses, gezondheidsimpactmetingen (health impact assessments) of bij internalisatie van externe kosten.

In deze handleiding  vind je de gebruiksvoorwaarden en mogelijkheden van de tool en uitleg over hoe je de resultaten moet begrijpen. De handleiding bevat meerdere step-by-steps op basis van voorbeeldcases: ze leidt je zo door de invulvelden in de tool. We raden je sterk aan de handleiding erbij te nemen.

In het document met achtergrondinformatie vind je meer uitleg over de gebruikte terminologie en de wetenschappelijke berekeningen.

Definieer je investeringsproject(en)

Een kleinere geografische schaal dan een gemeente is mogelijk. In de handleiding lees je hoe je dit doet.

Het rekenmodel achter de tool gebruikt standaardwaarden voor verschillende parameters. Meer informatie over elke standaardwaarde en de mogelijkheden die je hebt om die te vervangen door eigen waarden vind je in de handleiding . Je kan de vooraf ingevulde standaardwaarden altijd terugzetten met de reset-knop.

Pas standaardwaarden aan Verberg standaardwaarden
Project 1
Project 2
Moet tussen 5 en 120 km / u zijn
Moet tussen 5 en 120 km / u zijn
Moet tussen 1 en 500 g CO₂ / km zijn
Moet tussen 1 en 500 g CO₂ / km zijn
Moet tussen 1 en 100 km / persoon / dag zijn
Moet tussen 1 en 100 km / persoon / dag zijn
Moet tussen 10 en 50 %
Moet tussen 10 en 50 %
Moet tussen 10 en 50 %
Moet tussen 10 en 50 %
Moet tussen 30 en 80 %
Moet tussen 30 en 80 %
Project 1
Project 2
Project 1
Project 2
Project 1
Project 2